نوع :   تاریخ | عنوان | مشاهده ها | | نظر | تصادفی Sort Ascending
مشاهده :

راه اندازی سی فایو

5.70K Views0 نظر

راه اندازی سی فایو...

ایجاد ابزارک

3.83K Views0 نظر

در این آموزش نحوه ایجاد ابزارک را آموزش می دهیم....

ایجاد کاربر جدید

3.85K Views0 نظر

در این آموزش نحوه ایجاد کاربر جدید را آموزش می دهیم....

آپلود فایل ها و تصاویر

2.65K Views0 نظر

در این آموزش نحوه آپلود فایل ها و تصاویر را آموزش می دهیم....

نمایش مطالب دیگر سایت ها در سایت شما

1.75K Views0 نظر

در این آموزش نحوه نمایش مطالب دیگر سایت ها در سایت شما را آموزش می دهیم....

ایجاد نظرسنجی

1.44K Views0 نظر

در این آموزش نحوه ایجاد نظرسنجی را آموزش می دهیم....

نصب قالب سایت

2.52K Views0 نظر

در این آموزش نصب قالب سایت را آموزش می دهیم....

ایجاد موضوع

1.60K Views0 نظر

در این آموزش نحوه ایجاد موضوع را آموزش می دهیم....

تنظیمات سایت

2.41K Views0 نظر

در این آموزش تنظیمات سایت را آموزش می دهیم....

ایجاد برگه

1.67K Views0 نظر

در این آموزش نحوه ایجاد برگه را آموزش می دهیم....

پیشخوان سایت

2.12K Views0 نظر

در این آموزش پیشخوان را توضیح می دهیم....

ایجاد نوشته

1.62K Views0 نظر

...

صفحه 2 از 212