نوع :   تاریخ | عنوان | مشاهده ها | | نظر | تصادفی Sort Ascending
مشاهده :

راه اندازی سی فایو

5.63K Views0 نظر

راه اندازی سی فایو...

ایجاد ابزارک

3.80K Views0 نظر

در این آموزش نحوه ایجاد ابزارک را آموزش می دهیم....

ایجاد کاربر جدید

3.82K Views0 نظر

در این آموزش نحوه ایجاد کاربر جدید را آموزش می دهیم....

آپلود فایل ها و تصاویر

2.61K Views0 نظر

در این آموزش نحوه آپلود فایل ها و تصاویر را آموزش می دهیم....

نمایش مطالب دیگر سایت ها در سایت شما

1.73K Views0 نظر

در این آموزش نحوه نمایش مطالب دیگر سایت ها در سایت شما را آموزش می دهیم....

ایجاد نظرسنجی

1.42K Views0 نظر

در این آموزش نحوه ایجاد نظرسنجی را آموزش می دهیم....

نصب قالب سایت

2.48K Views0 نظر

در این آموزش نصب قالب سایت را آموزش می دهیم....

ایجاد موضوع

1.57K Views0 نظر

در این آموزش نحوه ایجاد موضوع را آموزش می دهیم....

تنظیمات سایت

2.35K Views0 نظر

در این آموزش تنظیمات سایت را آموزش می دهیم....

ایجاد برگه

1.64K Views0 نظر

در این آموزش نحوه ایجاد برگه را آموزش می دهیم....

پیشخوان سایت

2.08K Views0 نظر

در این آموزش پیشخوان را توضیح می دهیم....

ایجاد نوشته

1.59K Views0 نظر

...

صفحه 2 از 212